Τελική Ημερίδα “Καινοτόμες τεχνολογίες προ-επεξεργασίας ιλύος και αναβάθμισης βιοαερίου”

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου BiogasUp, διεξήχθη την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 Ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες προ-επεξεργασίας της ιλύος και αναβάθμισης του βιοαερίου». Βασικό στόχο της εκδήλωσης, αποτέλεσε η παρουσίαση των τελικών ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου, το οποίο είχε διάρκεια τριών ετών και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και Διεργασιών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος στη Θέρμη, σε συνεργασία με τα μέλη των εταίρων του έργου από το Τμήμα Χημείας (Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας) και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Εργαστήριο Α’ Χημικής Μηχανικής) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς και την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., τον πάροχο υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).

Διεξαγωγή Ημερίδας BiogasUp στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο Αγρόκτημα Θέρμης

Ξενάγηση στο χώρο εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοαερίου

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content