Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο με κριτές (Mitraka et al., 2021)

Στο πλαίσιο του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΜΕ με τίτλο «Η συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στην επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας» που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 21 – 22 Οκτωβρίου 2021, παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο “Εύρεση βέλτιστων συνθηκών προεπεξεργασίας αστικής ιλύος με υπερκρίσιμη έκρηξη CO2 με σκοπό τη μέγιστη ανάκτηση βιοαερίου” Η εργασία παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων του έργου BiogasUp. 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εργασίας κάντε κλικ εδώ. 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content