Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο με κριτές (Mitraka et al., 2022)

Στο πλαίσιο του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, που πραγματοιήθηκε το χρονικό διάστημα 15 – 18 Ιουνίου 2022, παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο “Pre-treatment of sewage sludge to enhance methane production: optimal technology’s evaluation through continuous reactor operation”. Η εργασία παρουσιάζει μέρος των αποτελεσμάτων του έργου BiogasUp. 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εργασίας κάντε κλικ εδώ. 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content