Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (Mitraka et al., 2022b)

Δημοσίευση αποτελεσμάτων κατόπιν κρίσης στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Energies του εκδοτικού οίκου MDPI. Ο τίτλος της δημοσιευμένης εργασίας είναι “A Comprehensive Review on Pretreatment Methods for Enhanced Biogas Production from Sewage Sludge”.
Ο δείκτης απήχησης του περιοδικού (impact factor) για το έτος 2022 είναι 3.252. Συνεπώς, τα αποτελέσματα του έργου τυγχάνουν αναγνώρισης από επιστημονικά περιοδικά κύρους αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου BiogasUp.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του επιστημονικού άρθρου κάντε κλικ εδώ.

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content