Άρθρο στην 5η έκδοση του νέου περιοδικού e- magazine της ΕΕΔΣΑ

Στην 5η έκδοση του νέου περιοδικού e- magazine της ΕΕΔΣΑ-Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων φιλοξενείται το άρθρο «BiogasUp: Νέες προοπτικές στην αναερόβια επεξεργασία ιλύος μέσω αναβάθμισης βιοαερίου» το οποίο παρουσιάζει το προσφάτως εγκεκριμένο και ενταγμένο έργο του Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων-ΕΛΓΟ / Soil & Water Resources Institute-HAO του ΕΛΓΟ Δήμητρα – ELGO Dimitra με τίτλο: «Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος »

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο “Διαχείρισης Αποβλήτων & Βιοεδιεργασιών” του Ινστιτούτου μας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Παναγιώτη Κούγια. Το συνεργατικό σχήμα πλαισιώνουν το ΑΠΘ (Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών) και η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Το έργο έχει χρονική διάρκεια 30 μηνών και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293).

Διαβάστε περισσότερα στο e-magazine εδώ. 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content