Τι είναι το βιοαέριο

Τι είναι η αναβάθμιση βιοαερίου

Μέθοδοι προεπεξεργασίας

Έργο

Αναβάθμιση βιοαερίου

Το BiogasUp στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα δίνοντας έμφαση στην παραγωγή υψηλής αξίας βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς (βιομεθάνιο) ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην αξιοποίηση του βιοαερίου πέραν της συμβατικής καύσης του. Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής βιοαερίου και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Το έργο βασίζεται στην ολιστική διερεύνηση ενός καινοτόμου συστήματος ταυτόχρονης αναβάθμισης βιοαερίου με χρήση ανόργανων μεμβρανών και αύξησης της παραγόμενης ποσότητας  βιοαερίου μέσω ανακύκλωσης και αξιοποίησης του απορριπτόμενου CO2. Το έργο περιλαμβάνει εις βάθους διεπιστημονική έρευνα και σκοπεύει να επιδείξει τη νέα τεχνολογία σε πιλοτικές συνθήκες στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

Εταίροι
Παραδοτέα
Διάρκεια Έργου (μήνες)
Μεθοδολογία

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και οι υποθέσεις, το έργο χωρίζεται σε 5 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ). Οι ΕΕ τροφοδοτούν με δεδομένα η μία την άλλη με απώτερο στόχο την επίτευξη ερευνητικών αποτελεσμάτων στο υψηλότερο επίπεδο.

ΕΕ1

Χαρτογράφηση συστημάτων αναβάθμισης βιοαερίου και προεπεξεργασίας ιλύος
Συλλογή δεδομένων και στοιχείων από: (α) εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες αναβάθμισης βιοαερίου με χρήση μεμβρανών και (β) εμπορικά διαθέσιμες μεθόδους προεπεξεργασίας ιλύος

ΕΕ2

Εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση μεμβρανών για απομάκρυνση CO2 από βιοαέριο
Σχεδιασμός και κατασκευή διάταξης μεμβρανών για την απομάκρυνση CO2 και αξιολόγηση της απόδοσής τους

ΕΕ3

Αναβάθμιση βιοαερίου σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας
Εύρεση βέλτιστης μεθόδου προεπεξεργασίας, αξιολόγηση του συστήματος αναβάθμισης βιοαερίου σε αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας και επίδραση στη μικροβιακή κοινότητα

ΕΕ4

Επικύρωση - επαλήθευση της διαδικασίας σε αντιδραστήρα πιλοτικής κλίμακας
Πιλοτική επαλήθευση και επίδειξη

ΕΕ5

Περιβαλλοντική, οικονομοτεχνική ανάλυση και εμπορική αξιοποίηση
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εμπορική αξιοποίηση
Διάχυση Αποτελεσμάτων

Εδώ μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των αναφορών του έργου καθώς και συνδέσμους από έργα που έχουν συνάφεια με το BiogasUp. Για πλοήγηση πατήστε μία από τις διαθέσιμες επιλογές!

 

Newsletters

Σχετικά έργα

Νέα

Εδώ μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα τις δραστηριότητες του BiogasUp!

Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε για τις επόμενες προγραμματισμένες δράσεις μας!

Dissemination

Τελική Ημερίδα “Καινοτόμες τεχνολογίες προ-επεξεργασίας ιλύος και αναβάθμισης βιοαερίου”

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου BiogasUp, διεξήχθη την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 Ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες προ-επεξεργασίας της ιλύος και αναβάθμισης του βιοαερίου».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Dissemination

Save the date: 20 Ιουλίου 2023 – Τελική Ημερίδα “Καινοτόμες τεχνολογίες προ-επεξεργασίας ιλύος και αναβάθμισης βιοαερίου”

00Ημέρες 00Ώρες 00Λεπτά 00Δευτερόλεπτα Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου “BiogasUp: Αναβάθμιση βιοαερίου με ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη βελτιστοποίηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Dissemination

Save the date: 21-24 Ιουνίου 2023, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου BiogasUp στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Στις 21-24 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το 10ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Ο στόχος του Συνεδρίου σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Εταίροι
Newsletter

Εγγραφή στο Newsletter του BiogasUp

Επικοινωνία

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
(κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01293)

Copyright 2020. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

info@biogasup.gr

Scroll to Top Skip to content